parallax background

Zapraszam na superwizję!

Ukończyłem kurs superwizorski oraz uzyskałem Diploma in Relational Psychotherapeutic Supervision  w Relational Change, UK. Zapraszam na specjalistyczną superwizję pracy pomocowej z osobami LGBT+/GSRD (ang. Gender, Sex & Relationship Diversities). Swoją ofertę kieruję przede wszystkim do psychoterapeutek_ów. Superwizja pomocy udzielanej w ramach innych zawodów m.in. psycholożki_ga oraz seksuolożki_ga jest do rozważenia przy odpowiednim ustaleniu kontraktu.

Ukończyłem ogólny kurs superwizorski, który wyposażył mnie w wiedzę i umiejętności w zakresie superwizji psychoterapii z różnymi grupami klientek_ów. Natomiast, superwizja w kontekście różnorodności płciowej, seksualnej oraz relacyjnej stanowi moją superwizorską specjalizację. W marcu 2023 r. nakładem wydawnictwa Routledge ukazał się dwutomowy podręcznik pomocy psychologicznej osobom LGBT+/GSRD. W tomie Relationally Queer znajduje się rozdział mojego autorstwa pt. GSRD-affirmative supervision of psychotherapy.

Świadczona przeze mnie superwizja podlega regularnej superwizji (hiperwizja), by zapewnić wysoką jakość mojej pracy.