parallax background

Opłaty

  • Konsultacja psychologiczna, 50 min. – 200 PLN
  • Terapia indywidualna, 50 min. – 200 PLN
  • Terapia grupowa/grupa wsparcia – aktualnie niedostępne
  • Konsultacja superwizyjna, indywidualna, 50 min. – 200 PLN
  • Konsultacja superwizyjna, grupowa – do indywidualnego ustalenia
  • Psychological consultation (in English), 50 min. – 220 PLN
  • Individual psychotherapy session (in English), 50 min. – 220 PLN
Osoby, które mieszkają w innym mieście niż Warszawa lub poza Polską, mogą skorzystać z konsultacji psychologicznych, psychoterapii czy konsultacji superwizyjnych przez platformę Zoom. Opłaty – tak, jak opisano powyżej.
Opłaty dotyczą jednego spotkania.